Poreske vesti – Januar 2021.

Od 1. Janaura 2021. godine primenjuju se izmenene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana, Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Novi stav poreske uprave o neizmirenim dugovanjima freelancer-a

Poslednje dve decenije obeležene su porastom poslovnih prilika u IT sektoru, programiranje, reklamiranje, grafički dizajn i dr, a što je sve bilo omogućeno razvojom digitalnih platformi na internetu.

Izmene Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je 26.11.2020. godine Zakon o izmenama i dopunama zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji kao i Zakon o izmenama i dopunama zakona o porezima na imovinu.

Uredba_COVID-19

Usvojena uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći gradjanima
TOP