Ova usluga podrazumeva registrovanje sedišta ili adrese za prijem pošte, pri čemu mi preuzimamo ulogu vašeg administrativnog sedišta.

REPUBLIKA SRBIJA - OSNOVNE INFORMACIJE

Republika Srbija je kontinentalna država koja se nalazi na raskrsnici puteva centralne i jugositočne Evrope i zahvata južni deo Panonske nizije i centralni deo Balkanskog poluostrva. Republika Srbija se prostire na 88.361 km2 i ima više od sedam miliona stanovnika. Beograd je glavni grad Republike Srbije i smešten je na ušću reke Save u Dunav. Sa 1,6 miliona stanovnika Beograd predstavlja administrativni, ekonomski i kulturni centar zemlje. Veći gradovi su još Novi Sad, Kragujevac, Niš i Subotica. Službeni jezik je srpski. Zvanična valuta je srpski dinar (RSD). Republika Srbija se nalazi u srednjeevropskoj vremenskoj zoni (GMT +1).

GEOGRAFSKI I SAOBRAĆAJNI POLOŽAJ

Republika Srbija se nalazi na raskrsnici puteva Istočne i Zapadne Evrope koji moravsko- vardarskom i nišavsko-maričkom dolinom kao delom prirodne rute vodi na obale Egejskog mora, u Malu Aziju (Republiku Tursku) i dalje na Bliski istok. Evropski saobraćajni koridori 7 (reka Dunav)   i 10 (drumski i železnički) prelaze preko teritorije Republike Srbije i ukrštaju se u Beogradu. Beogradski aerodrom Nikola Tesla je u 2016. godini imao gotovo 5.000.000 putnika što ga čini najprometnijim u reigonu. Železnička pruga Beograd–Bar povezuje glavni grad Republike Srbije sa ovom važnom jadranskom morskom lukom.

EVROPSKE INTEGRACIJE

Članstvo u Evropskoj uniji je strateški prioritet u spoljnoj politici Republike Srbije. Republika Srbija je status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji dobila 1. marta 2012, dok je odluku da se otvore pristupni pregovori Evropski savet doneo 28. juna 2013. godine.

USLOVI POSLOVANJA

Republika Srbija ima izuzetno liberalne propise koji strancima omogućavaju jednostavno osnivanje i registraciju privrednih društava ili preduzetničkih agencija. Republika Srbija je atraktivna destinacija za strane investiranje, kako za preseljenje postojećeg poslovanja tako i za njegovo započinjanje. Razlozi za to su najpre kvalifikovana stručna radna snaga koja se može angažovati pod, za investitora, izuzetno povoljnim uslovima, veoma povoljan geografski položaj koji čini jednostavnim nabavku, odnosno dalji plasman robe na veliko tržište Evropske unije, zemalja CEFTA i Ruske Federacije. Manja poreska opterećenja u odnosu na većinu evropskih zemalja odakle investitori najčešće dolaze uz različite državne podsticaje veoma su važan deo povoljne klime za strane investicije. Republika Srbija je prihvatila pravne tekovine Evropske unije u oblasti prava privrednih društava i zvaničnici obe strane ne očekuju nikakve teškoće u njihovom sprovođenju.

RELEVANTNI SPORAZUMI ZA PRISTUP STRANIM TRŽIŠTIMA

  • Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih članica sa jedne strane i Republike Srbije sa druge strane (SSP), stupio na snagu 1. septembra
  • Prelazni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane, koji je potpisan 29. aprila 2008;
  • Sporazum o slobodnoj trgovini Rusije i Savezne Republike Jugoslavije od 28. avgusta 2000. godine i Protokol između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o izuzecima iz režima slobodne trgovine i pravilima o određivanju zemlje porekla robe;
  • Sporazum o izmeni i pristupanju sporazumu o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi – CEFTA 2006, stupio na snagu od 1. maja

 

 

 

PORESKE STOPE

Republika Srbija država rezidentsva stranog investitora mogu imati zaključen sporazum o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koji se odnosi na porez na dobit, porez na dohodak i porez na imovinu i sl. Republika Srbija ima do sada zaključene sporazume o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa 59 država širom sveta. Stope poreza su određene ovim ugovorima. Standardna stopa poreza na dobit pravnih lica iznosi 15,00%. Opšta stopa PDV-a u Republici Srbiji iznosi 20,00%.

Stopa poreza na zarade iznosi 10,00%. Kada se govori o doprinosima za zaposlene koji padaju na teret poslodavca, stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iznosi 12,00%, stopa doprinosa za zdravstveno iznosi 5,15% dok je stopa doprinosa za nezaposlenost 0,75%. Stopa doprinosa za zaposlene koji pada na njihov teret je identična i za penzijsko i invalidsko osiguranje iznosi 12%, za zdravstveno iznosi 5,15% dok je stopa doprinosa za nezaposlenost 0,75%. Republika Srbija i država rezidentstva stranog investitora mogu imati zaključen bilateralni sporazum sa ciljem usklađivanja primena nacionalnih zakonodavstava dveju država u oblasti socijalnog osiguranja čime bi se između ostalog garantovao jednak tretman državljana, odnosno osiguranika obe države u okviru nacionalnog zakonodavstva.

BORAVAK I RADNE DOZVOLE U REPUBLICI SRBIJI

Usled vizne liberalizacije za boravak u Republici Srbiji do 90 dana za državljane EU koji poseduju standardni pasoš nije potrebna viza. Za duži boravak neophodno je imati odobreni privremeni boravak i radnu dozvolu ukoliko je osnov boravka poslovna aktivnost. Jedna od mera podsticaja za strane investicije je i pojednostavljena procedura dobijanja boravišnih i radnih dozvola. Osnivanje privrednog društva, ogranka stranog privrednog društva ili preduzetničke agencije, upućivanje stranih državljana na rad u Republiku Srbiju, zapošljavanje stranca u domaćoj firmi samo su neki od osnova boravka za strance u Republici Srbiji. Pribavljanje radne dozvole je sledeći važan korak i blisko je povezan sa privremenim boravkom i njegovim produženjem. Celokupna procedura može trajati i kraće od 45 dana.

Za nedržavljane EU broj dana boravka u Repubici Srbiji koji ne zahteva dobijanje vize zavisi od bilateralnog sporazuma. Pre nego što odlučite da otputujete u Republiku Srbiju, molimo vas da proverite da li vam je potrebna viza na zvaničnoj internet prezentaciji Minstarstva spoljnih poslova Republike Srbije na sledećem linku: http://www.mfa.gov.rs/en/consular-affairs/entry-serbia/visa-regime.

ŽIVOT ZA STRANCE U SRBIJI

Republika Srbija nudi strancima visok nivo kvaliteta života kroz bogat kulturni i društveni sadržaj. Broj stranaca je u konstantnom porastu, a brojne međunarodne škole i obdaništa čine da preseljenje u Republiku Srbiju ne bude komplikovano čak ni onima koji se odluče da se presele sa svojim porodicama. Veliki broj stanovnika aktivno govori ili se služi engleskim jezikom, dok se korišćenje engleskog jezika u poslovanju sve više zastupljeno. Zahvaljujući svom izuzetno dobrom geografskom položaju i saobraćajnoj povezanosti većina evropskih gradova nalazi na samo sat ili dva leta.

ZS TAX & CONSULTING DOO BEOGRAD

ZS Tax & Consulting doo Beograd (u daljem tesktu: ZS Tax) je računovodstvena i konsultantska kuća koja pruža knjigovodstvene i administaritivne usluge iz oblasti računovodstva, finansija i poreza u skladu sa Zakonom o računovodstvu, međunarodnim računovodstvenim propisima, poreskim zakonima kao i svim drugim relevantnim, važećim propisima Republike Srbije. Tim ZS Tax se sastoji od grupe visoko kvalifikovanog osoblja koje poseduje potrebno iskustvo, stručno znanje i veštine i teži kontinuiranom profesionalnom razvoju. Odlike koje čine naš tim su efikasnost, posvećenost poslu, kao i lični i iskustveni pristup u ciljnom rešavanju zahteva Klijenta.

TOP