/ pružanje knjigovodstvenih usluga za mikro, mala i srednja preduzeća, kao i vodenje poslovnih knjiga preduzetnika


/ savetodavne usluge za javna preduzeća


/ predlozi modela osnivanja novih preduzeća


/ strategija poslovnog razvoja preduzeća (merdžeri, akvizicije itd)

SVAKOG MESECA ILI KVARTALA MI ĆEMO:

Usklađivati i proveravati salda vaših bankarskih računa

  • Provera salda na bankarskim računima svakog meseca omogućiće nam da uskladimo i proverimo sva knjiženja obavljena tokom meseca, kao i praćenje obračuna i plaćanja poreskih obaveza.

Izraditi Bilans uspeha

  • Praćenje prihoda i troškova radi determinisanja nivoa operativnog rezultata poslovanja vaših preduzeća
  • Utvrđivanje oblasti vašeg poslovanja koje pokazuju odstupanja iznad ili ispod budžeta
  • Bilans uspeha nam omogućava identifikaciju specifičnosti do kojih može doći prilikom poslovanja i posledično do nepredviđenih troškova. Primeri takvih troškova su telefoni, troškovi nabavke, i slično. Putem praćanja dramatičnog porasta procenta učešća cene koštanja prodatih proizvoda u prihodu od prodaje ili nekih drugih pokazatelja poslovanja možemo utvrditi poziciju vašeg preduzeća, i potencijalne rizike.
  • Izrada Bilansa uspeha omogućava nam praćenje vaše poreske obaveze

Izradati Bilans stanja

Bilans stanja Vam omogućava da:

  • Brzo dobijete uvid u finansijsku snagu i mogućnosti vašeg preduzeća
  • Analizirate trendove, naročito iz oblasti potraživanja od kupaca i obaveza prema dobavljačima.

Na primer, ako se period naplate vaših potraživanja produžava, možda se može primeniti agresivnija politika naplate potraživanja.

  • Utvrdite mogućnosti za širenje vašeg preduzeća
  • Utvrdite da li je vaše preduzeće usporilo sa plaćanjem obaveza prema dobavljačima i preduhitrite neizbežan nedostatak gotovine

Pružati neograničene konsultacije

TOP