Poresko planiranje podrazumeva mnogo više od podnošenja poreskih prijava na vreme i u skladu sa propisanim rokovima. Ono nam omogućava korišćenje poreskih olaksica i posledično dovodi do smanjenja poreskog opterećenja.

  • Mi vam pružamo usluge podrške prilikom mesečnog sastavljanja PDV prijava i usklađenosti sa najnovijim zakonskim izmenama, kao i oko pripreme i postupka podnošenja Poreza na dobit preduzeća.
  • Nudimo usluge podrške u rešavanju spornih situacija koje mogu nastati u odnosu sa poreskim institucijama, na svim nivoima.
  • Pomoći ćemo Vam da povećate profitabilnost kroz transformaciju Vašeg preduzeća
  • Kreiraćemo za Vas najbolju strategiju izlaska iz poslovanja
TOP