YOU ARE HERE: HOME Zakoni

4. mart 2016. Narodna skupština Republike Srbije na sednici Šestog vanrednog zasedanja u 2016. godini, 24. februara 2016. godine donela je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu: Zakon), koji je objavljen u „Službenom glasniku Republike Srbije”, br. 15/2016 i stupio je na snagu 4. marta 2016.

TOP