Informacije o direktnim davanjima za 2021. godinu

Ukoliko ste se odlučili za korišćenje direktnih davanja, propisanih Uredbom o utvrđivanju Programa direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije, isplatu možete prihvatiti davanjem posebne izjave na portalu Poreske uprave ePorezi

Poreske vesti – Januar 2021.

Od 1. Janaura 2021. godine primenjuju se izmenene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana, Zakona o porezu na dobit pravnih lica i Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Zakon o fiskalizaciji

Imajući u vidu da je Zakon o fiskalnim kasama usvojen pre više od 15 godine, i da je u međuvremenu tehnologija značajno promenila trgovinu, naročito kroz sve veće učešće internet trgovine u ukupnom prometu robe i usluga, bilo je očekivano...

Novi stav poreske uprave o neizmirenim dugovanjima freelancer-a

Poslednje dve decenije obeležene su porastom poslovnih prilika u IT sektoru, programiranje, reklamiranje, grafički dizajn i dr, a što je sve bilo omogućeno razvojom digitalnih platformi na internetu.
TOP