Nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

Test samostalnosti preduzetnika i ostale novine koje donosi nacrt Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana

MSI Global Alliance imenovao je novu firmu članicu U Srbiji

MSI Global Alliance (MSI), jedno od vodećih svetskih udruženja nezavisnih pravnih i računovodstvenih firmi, sa zadovoljstvom pozdravlja novu firmu članicu.

Mišljenje Ministarstva finansija

Dokumentovanje naknade troškova zaposlenima za dolazak i odlazak sa rada

Izmene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, počinje da se primenjuje 1.4.2018. godine je četvrti po redu zakon u ovoj oblasti i ima za cilj usaglašavanje sa Četvrtom direktivom EU.
TOP